Збірник наукових праць “Педагогічні науки” – це науково-практичний журнал педагогічного напряму, заснований у 2003 році.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р.

Періодичність виходу журналу - 4 рази на рік.

Centre International de l'ISSN: Print 2413-1865, Online 2663-2772.

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 241 від 09.03.2016 року (додаток № 9).

Збірник розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Збірник наукових праць «Педагогічні науки»

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

У журналі висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та педагогічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з педагогічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих педагогічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою,

Головний редактор,

доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології й  освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Херсонського державного університету

В.Л. Федяєва