Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Бабкіна М.І. УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Кайдалова Г.П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Коваль М.С. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Колишкін О.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСІБ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Курєнкова А.В., Бондаренко Ю.А. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ

Мороз Д.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Семенов О.С. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ З ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

Топчій О.В. ЮРИДИКО-ПЕДАГОГІЧНА АКМЕОЛОГІЯ ЯК НОВІТНЯ ПІДГАЛУЗЬ НАУКИ

Хайдарі Н.І. КОЛЕДЖ ІТОН (ETON COLLEGE) ЯК ОДНА З НАЙВІДОМІШИХ ЕЛІТНИХ ПРИВАТНИХ ШКІЛ-ПАНСІОНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Харченко Р.М. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Червоний П.Д., Гіренко С.П. ВИХОВНА РОБОТА З ПРАЦІВНИКАМИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Білянська (Скиба) М.М. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Вoрoнa I.I. ВИВЧEННЯ ЛAТИНСЬКOЇ МEДИЧНOЇ ТEРМIНOЛOГIЇ КРIЗЬ ПРИЗМУ МIФIВ

Глебова Н.І. СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Желан А.В. ЕТАПИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

Кузнецова І.Ю. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ТРЕНЕРА З ТАЕКВОН-ДО ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лесіна Т.М. ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Мартинець Л.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Мосейчук Ю.Ю. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ФОРМУВАННЮ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Онищенко Н.П., Лиховид О.Р. УРАХУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЇ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Приходько А.М. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Семків А.В. ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Стасенко О.А. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Стрюк К.М. ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Тур О.М. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ

Шевців З.М. ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Novak O.M. FORMATION OF READINESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO USE AUTHORIAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY

Почкун Ю.О., Колишкін О.В. ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Рибінська Ю.А. КРЕАТИВНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВРОДЖЕНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ