Вартість публікації становить 550 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційний збір необхідно оплатити за такими реквізитами:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
П.І.Б.: Шарапов Олег Володимирович
Поточний рахунок одержувача: 26254007278152
ОКПО: 2682623851
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Шарапова О.В.від П.І.Б.


Стоимость публикации для зарубежных авторов составляет 30 долларов (до 12 страниц включительно). Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно - 2 доллара. Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей, макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала авторам. Реквизиты автор может получить, обратившись в редакционную коллегию.